Spirmix

Wozy paszowe z pionowym ślimakiem

Mając świadomość, że optymalizacja kosztów karmienia zwierząt i kosztów mechanizacji to główne wektory opłacalności działalności, Lucas G opracował szeroką serię wozów paszowych z pionowymi ślimakami zgodnie z potrzebami w zakresie hodowli precyzyjnej. Najważniejszą zaletą korzystania z wozu paszowego jest to, że można kontrolować ilość wykorzystanych i dozowanych składników, rozdzielanych każdego dnia. Po pewnym czasie stosowania obserwuje się ogólną poprawę zdrowotności stada, co prowadzi do znacznego zmniejszenia występujących biegunek i uzyskania lepszej wydajności.

Spirmix z oknem wyładowczym
Spirmix Okno wyładowcze i 1 ślimak 12-14

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych Spirmix z jednym ślimakiem  i z oknem wyładowczym skłąda się z 3 modeli…
Czytaj dalej

Spirmix Okno wyładowcze 2 ślimaki 16 – 28

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych Spirmix z dwoma ślimakami i oknem wyładowczym składa się z 8 modeli…
Czytaj dalej

Spirmix Okno wyładowcze i 3 ślimaki 27-35

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych z 3 ślimakami składa się z 4 modeli o pojemnościach od 27…
Czytaj dalej

Spirmix z podajnikiem
Spirmix z podajnikiem taśmowym i 1 ślimak 12 – 14

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych Spirmix z jednym ślimakiem i z podajnikiem taśmowym składa się z 3…
Czytaj dalej

Spirmix z podajnikiem taśmowym i 2 ślimaki 16-28

Seria wozów paszowych Spirmix z dwoma ślimakami i z podajnikiem taśmowym składa się z 8 modeli o pojemnościach od 16…
Czytaj dalej

Spirmix z podajnikiem taśmowym i 3 ślimaki 27-46

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych Spirmix z trzema ślimakami i z podajnikiem taśmowym składa się z 8…
Czytaj dalej

Spirmix Jet
Spirmix Jet 1 ślimak 12 – 14

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych z jednym ślimakiem Spirmix Jet posiadająca możliwość ścielenia, składa się z 3…
Czytaj dalej

Spirmix Jet i 2 ślimaki 16-28

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych z dwoma ślimakami Spirmix Jet posiadająca możliwość ścielenia, składa się z 8…
Czytaj dalej

Spirmix Jet i 3 ślimaki 27-35

Wóz paszowy z pionowymi ślimakami Seria wozów paszowych z trzema ślimakami Spirmix Jet posiadająca możliwość ścielenia, składa się z 4…
Czytaj dalej

Filmy o serii