MyLucasG

MyLucasG jest cyfrową platformą, w której zebrane są nasze filmy instruktażowe dotyczące eksploatacji, obsługi, serwisowania i konserwacji naszych maszyn. Przygotowaliśmy tę platformę, aby udostępnić wszystkim i bez ograniczeń dostępu informacje, które naszym zdaniem są przydatne do zrozumienia naszych produktów, tak aby każda maszyna mogła być wykorzystywana jak najlepiej każdego dnia.

Platforma umożliwia obejrzenie filmów instruktażowych dotyczących ustawień różnych produktów Lucas G, ścielarek, wozów paszowych, rozwijarek. Na tej stronie nasi handlowcy zabierają głos, aby zaprezentować maszyny i ich zalety, natomiast nasi technicy oferują filmy instruktażowe z zakresu konserwacji.

Lucas G Rozwiązania z zakresu hodowli – Jesteśmy z Wami każdego dnia.